Art.52 alin.(3) Principalele obligatii ale taximetristilor sunt urmatoarele:

 1. sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand conduita de buna practica,conform prevederilor din Standardul ocupational al taximetristului;
 2. sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa-l prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege;
 3. sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale acestuia;
 4. sa opreasca pe traseu, la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare <<Liber>>, cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;
 5. sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;
 6. sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;
 7. sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional sau alte acte antisociale;
 8. sa anunte organele de politie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;
 9. sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate;
 10. sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat sau convenit cu acesta;
 11. sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
 12. sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care clientul nu le insoteste pe durata transportului;
 13. sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;
 14. sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;
 15. sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;
 16. sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;
 17. sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au obligatia sa poarte centura de siguranta;
 18. sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;
 19. sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte la control, in timpul activitatii, documentele prevazute de prezenta lege si de legislatia in vigoare;
 20. sa poarte obligatoriu centura de siguranta cand circula fara client, in restul cazurilor portul centurii fiind optional;
 21. sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului, pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;
 22. sa nu execute curse in afara localitatii de autorizare decat in conditiile prevazute la art.18;
 23. sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.

Art.52 alin.(4) Principalele obligatii ale clientilor sunt urmatoarele:

 1. sa achite pretul transportului executat;
 2. sa solicite, sa preia si sa pastreze bonul client la coborarea din taxi;
 3. sa nu plateasca serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decat in limita sumei totale prevazute in bonul client;
 4. sa nu provoace sau sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul desfasurarii cursei respective;
 5. sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului sa execute transporturile prevazute la alin(2) lit.g);
 6. sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii sau accidentarii acestuia in timpul efectuarii transportului, anuntand imediat organele de politie in legatura cu aceste evenimente;
 7. sa sesizeze primaria localitatii de autorizare si filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, dupa caz, in legatura cu practici neconforme ale taximetristului care i-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;
 8. sa nu ocupe scaunul de langa taximetrist daca nu poarta centura de siguranta.